Acta Holding ASA - Flagging

ABG Sundal Collier ASA har i dag solgt 1.318.000 aksjer i Acta Holding ASA og eier etter salget 12.563.303 aksjer (inkl. 10.000.000 aksjer ennå ikke utstedt av selskapet, jfr. vår flaggemelding av 3. desember 2004), tilsvarende 4,99% av utestående aksjer i selskapet (inkl. utstedelse av de nevnte 10.000.000 aksjene). 

Kontaktperson : Jan Petter Collier, tlf 22 01 60 00

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner