Acta Holding ASA - Flagging

 ABG Sundal Collier ASA eier 14.421.303 aksjer i Acta Holding ASA, tilsvarende 5,97% av utestående aksjer i selskapet. I tillegg eier ABG Sundal Collier ASA 10.000.000 tegningsretter i Acta Holding ASA, tilsvarende 4,14% av utestående aksjer i selskapet. Til sammen kontroller dermed ABG Sundal Collier ASA 10,11% av utestående aksjer i Acta Holding ASA.
 
Innløsningskurs på tegningsrettene er kr 1,- per aksje og ble utstedt i forbindelse med emisjon av obligasjonslån i Acta Holding ASA i desember 2002/januar 2003. Retten til å kreve utstedt aksjer i henhold til de frittstående tegningsrettene kan benyttes i perioden til og med 1. februar 2006. ABG Sundal Collier ASA har i dag vedtatt å kreve innløsning av 10.000.000 tegningsretter tilkurs kr 1,-per aksje i Acta Holding ASA. Acta Holding vil innen 15 dager etter utløpet av kvartalet hvor tegningsrettene er benyttet, utstede nye aksjer. Dvs. at innen 15. januar 2005 vil ABG Sundal Collier få registrert 10.000.000 nye aksjer i Acta Holding ASA.

Som følge av innløsningen av tegningsrettene vil ABG Sundal Collier eie mindre enn 10% av Acta Holding ASA. ABG Sundal Collier ASA vil eie 24.421.303 aksjer i Acta Holding ASA etter innløsningen av tegningsrettene. Dette utgjør 9,70% av utestående aksjer i selskapet etter at kapitalforhøyelsen som følge av innløsningen av tegningsrettene er registrert.

Kontaktperson : Jan Petter Collier, adm.dir. tlf 22 01 60 00
 
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner