Acta Holding ASA - Hovedtrekk 2. kvartal 2006

 

Hovedtrekk 2. kvartal 2006
- Meget godt brutto nytegningsresultat på 5 319 millioner kroner, opp 88% sammenlignet med andre kvartal 2005, grunnet fortsatt god utvikling i Norge, sterk vekst i Sverige og sterke sparemarkeder på tross av turbulente finansmarkeder 
- Rekordhøyt driftsresultat på 258 millioner kroner, sammenlignet med 205 millioner kroner samme periode i 2005 
- Kundemidler under forvaltning nådde 60 milliarder kroner ved kvartalsslutt og bidro til å øke faste inntekter til 39 millioner kroner, det høyeste nivå hittil    

Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk finnes på www.acta.no/investor relations og er også vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.

Oslo, 11. august 2006

Jan Rune Steinsland
Finansdirektør Acta Holding ASA
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no  

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker