Acta Holding ASA - Hovedtrekk 4. kvartal 2004

* Meget sterkt brutto nytegningsresultat på 3.705 millioner kroner - økning på 188 %
* Inntekter på 291 millioner kroner - økning på 160 % og vesentlig bedre enn alle tidligere kvartaler
* Driftsresultat på 154 millioner kroner - økning fra 25 millioner kroner
* Kundemidler under forvaltning øker i 4. kvartal fra 25 til 30 milliarder kroner
* Styret foreslår utbytte for 2004 på 1,25 NOK/aksje

Fullstendig delårsrapport og presentasjon finnes på www.acta.no/investor relations og er også vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.
 
Oslo, 11. november 2005

Finansdirektør Jan Rune Steinsland
+47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no   

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker