Acta Holding ASA - Innløsning av tegningsretter

 
Det vises til offentlig emisjon av obligasjonslån i Acta ASA, et datterselskap av Acta Holding ASA, vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12. desember 2002. For hver krone som ble tegnet i obligasjonslånet ble det også utstedt 1 frittstående tegningsrett. Eiere av 10.030.000 frittstående tegningsretter krever nå utstedelse av aksjer. Tidligere er 50.000 tegningsretter innløst.

Aksjekapitalen økes fra NOK 43.497.617,76 med NOK 1.805.400,00 til NOK 45.303.017,76. Antall utestående aksjer øker fra 241.653.432 til 251.683.432 aksjer. Styret i Acta Holding ASA har 31. desember 2004 vedtatt kapitalutvidelsen, som vil bli gjennomført i januar 2005.

Acta Holding ASA har etter gjennomføringen av kapitalutvidelsen ingen utestående tegningsretter eller opsjoner.

Stavanger, 3. januar 2005
Jan Rune Steinsland
+47 21003354 / +47 97052533
jan.rune.steinsland@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner