Acta Holding ASA - Resultat 4. Kvartal 2003

HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2003 

 • God brutto nytegning på 1.288 millioner kroner - 563
  millioner kroner over 4. kvartal 2002
 • Inntekter i 4. kvartal på 112 millioner kroner - en
  økning på 76% fra samme periode i fjor
 • Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) på 40
  millioner kroner, beste kvartalsresultat noen gang for Acta
 • Vesentlig styrket balanse grunnet godt kvartalsresultat
  og kapitalutvidelser på i alt 25 millioner kroner


Fullstendig delårsrapport og presentasjon finnes på
www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.ose.no.   Oslo, 11. februar 2004 Finansdirektør Jan Rune Steinsland
+47 97052533/jan.rune.steinsland@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker