Acta styrker sin markedsposisjon i Sverige

Acta Holding ASA kjøper den svenske leverandøren av spare- og investeringstjenester H&P Fondförvaltning AB, og styrker dermed betydelig sin tilstedeværelse i det svenske markedet. Actas svenske datterselskap, Navexa Securities AB og H&P Fondförvaltning AB utfyller hverandre meget godt, og blir sammen en sterkere og mer dominerende markedsaktør enn hva tilfellet hadde vært om man gikk videre hver for seg. Investeringsrådgivning til større kunder med behov for tett oppfølging av personlig rådgiver vil være de to selskapenes kjernekompetanse.

Bransjen har vært gjennom store endringer de siste årene som en følge av regelendringer og finanskrisen. Eierne av H&P Fondförvaltning AB kom til at et en fremtid sammen med en stor aktør som Acta er den beste veien for å sikre kvaliteten i rådgivningen og produktutvalget. Actas ledelse ønsker å styrke sin tilstedeværelse i det svenske markedet for spare- og investeringstjenester, og kjøpet av H&P Fondförvaltning AB passer dermed utmerket inn i konsernets strategiske planer fremover.

- Vi har lenge ment at konsolideringen vi har sett innen vår bransje de seneste årene ville fortsette, og vi har evaluert mange kandidater som fremtidige samarbeidspartnere. Vi er svært fornøyde med at det nettopp er H&P Fondförvaltning AB vi får med oss på laget videre. Det er et selskap med høy kompetanse og gode kunder. Både Acta og H&P Fondförvaltning AB har brukt store ressurser på å styrke compliancefunksjonen de siste årene, og vil dra nytte av denne innsatsen fremover, også til fordel for sine kunder sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Acta Holding ASA.

- Det faktum at H&P Fondförvaltning AB også har tillatelse til å drive diskresjonær forvaltning for sine kunder, gir Acta mulighet til å utvikle, utvide og forbedre sitt produktspekter og tjenestetilbud, og vil være av stor verdi både for Acta og Actas kunder fremover, uttaler Alfred Ydstebø.

Acta vil kjøpe 100 prosent av aksjene i H&P Fondförvaltning AB for cirka 10 millioner kroner hvorav cirka 65 prosent av oppgjøret skal skje med kontanter. Det resterende finansieres ved utstedelse av aksjer i Acta Holding ASA. Transaksjonen forutsetter godkjennelser fra Finansinspektionen og andre ordinære vilkår for overtagelse.

Hagberg & Partners har siden 1994 jobbet for å skape merverdier for sine kunder gjennom kvalifisert økonomisk rådgivning. Fornøyde og trygge kunder er det som er mest fremtredende i selskapets filosofi. Selskapet er et verdipapirforetak med alle nødvendige tillatelser, og er under tilsyn av Finansinspektionen. H&P Fondförvaltning AB er bredt representert i Sør-Sverige med kontorer i Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad og Växjö. Selskapet har i overkant av 3 000 kunder som samlet har mer enn 1 milliard norske kroner under forvaltning.

Kontaktpersoner:

Alfred Ydstebø, administrerende direktør – telefon 908 32 828

Mirja Herrdin, informasjonsdirektør – telefon 948 82 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner