ACTAS ÅRSRAPPORT FOR 2007

Acta offentliggjør i dag, 16. april, elektronisk versjon av årsrapporten for 2007. Rapporten legges ut på Actas nettsted: www.acta.no

De trykte utgavene av årsrapporten distribueres til alle aksjonærer fra 16. april.
 

Stavanger, 16. april 2008

Jo-Inge Fisketjøn
IR Ansvarlig
Tlf. 924 54 834
jo-inge.fisketjon@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker