Agasti har kuttet raskere enn forventet og leverer på strategien

Agasti Holding ASA (Agasti) har nå siden utgangen av april 2014 redusert antall ansatte med om lag 100 personer og vil ved utgangen av 3. kvartal være totalt ca 130 ansatte. Selskapet har også inngått en avtale knyttet til den svenske virksomheten i Navigea Securities AS (Navigea), og vil når denne prosessen er gjennomført ha avhendet eller nedlagt totalt 13 kontorer i Norge og Sverige. De planlagte kostnadsreduksjonene er dermed gjennomført raskere enn forventet, og fra 4. kvartal vil Agasti ha redusert den faste kostnadsbasen med NOK 100-120 millioner på årsbasis. Parallelt gir konsernets reetablerte strategi for alvor resultater. Agasti har nå etablert en solid virksomhet basert på de to nye forretningsområdene og en betydelig mer effektiv organisasjon med representasjon i Oslo, Stavanger, Stockholm, London, Luxembourg og New York.  

To aktuelle transaksjoner i investeringsselskaper forvaltet av Agasti-konsernet illustrer at konsernet nå for alvor leverer på uttalte ambisjoner og forretningsmodellen:

Investeringsselskapene Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II) og Etatbygg Holding I og II, alle forvaltet av Agastis datterselskap Obligo Investment Management, er i prosess med strukturelle endringer som sikrer aksjonærverdier og fleksibilitet fremover for aksjonærene. Dette er i henhold til konsernets redefinerte forvaltningsstrategi.

-På vegne av kunder og investorer søker Agasti med dette å skape best mulig avkastning, synliggjøre porteføljeverdier, sørge for bedre likviditet og sikre valgmuligheter for aksjonærene, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

3. juni 2014 inngikk Agasti en avtale med Söderberg & Partners om salg av kundeinformasjon fra Navigeas svenske virksomhet. Avtalen innebærer at Söderberg & Partners har rett til å bearbeide deler av selskapets svenske kunder til å gi rådgivningstjenester. Avtalen inkluderer et mindre kontantbeløp og en inntektssplitt for kunder som fremover velger å bli betjent av Söderberg & Partners. Söderberg & Partners har blant de ledende og mest anerkjente Wealth Management-organisasjonene i Sverige, og Agasti vil bidra til å sikre kunder som ønsker det en best mulig overgang. I Sverige opprettholder Agasti meglertjenester og Obligo-relatert virksomhet, med utgangspunkt i Stockholmskontoret.

Som kommunisert ved flere anledninger de siste månedene forventer og arbeider Agasti ut fra at Finanstilsynet i løpet av kort tid stadfester varselet om tilbakekallelse av Navigeas tillatelser til å drive investeringsrådgivning, og vil basert på dette avvikle investeringsrådgivningsvirksomheten innen utgangen av 2014.

-Vi sa allerede 11. februar, i forbindelse med vår 1. kvartalspresentasjon, at vi ville gjøre nødvendige endringer raskt og effektivt. Det har vi gjort. De omfattende endringene vi har gjennomført de siste månedene har lagt grunnlaget for at kunder av Agasti-konsernet nå betjenes betydelig mer effektivt samtidig som kundenes investeringer og fremtidige investeringsbehov ivaretas på en meget god måte gjennom Obligo Investment Management og Agasti Wunderlich Capital Markets. Vi har en robust virksomhet basert på de nye forretningsområdene, en effektiv organisasjon og en plattform bestående av forvaltning, corporate finance og meglertjenester, med solid distribusjonskapasitet. Den underliggende driften i selskapet er nå sunn, og vi har solide ambisjoner for veien videre, sier Jørgen Pleym Ulvness.

For ytterligere informasjon
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør, tlf. 906 67 877

Christian Dovland, finansdirektør, tlf. 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør, tlf. 900 90 470

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner