Agasti Holding ASA – Blackstone investerer i Agastis operative virksomhet

Selskaper tilknyttet Blackstone Real Estate Partners Europe IV (“Blackstone”), en av verdens ledende eiendomsinvestorer, har inngått avtale om kjøp av 34 % av Agastis operative virksomhet, primært bestående av Obligo Investment Mangement AS (“Obligo”) for NOK 250 millioner. Agasti og Blackstone vil i fellesskap vurdere ytterligere eiendomstransaksjoner i det nordiske eiendomsmarkedet.

Om investeringen i Agastis operative virksomhet

Blackstone har inngått avtale om å kjøpe 34 % av Agastikonsernets operative virksomhet som utgjør Obligo, Agasti Capital Markets AS, Agasti Business Services AS, Navexa Securities AB samt virksomheten i Agasti Holding ASA. Dette utgjør hele Agastis operative virksomhet i Norge og Sverige. Transaksjonen vil gjennomføres som en drop-down hvor Agasti etablerer et nytt selskap, Obligo BX Holding AS (“Obligo Holding”). Agasti vil overføre ovennevnte selskaper til Obligo Holding. Blackstone vil deretter kjøpe 34 % av Obligo Holding.

Agastis øvrige datterselskaper, Navigea Securities AS, Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Asset Management AS, er under avvikling eller planlegges avviklet.

Dersom transaksjonen gjennomføres vil styret foreslå at kjøpesummen på 250 millioner kroner med fradrag for kostnader knyttet til avvikling av konsernets resterende virksomhet utbetales til Agastis aksjonærer.

Styret i Agasti mener at transaksjonen representerer en meget god løsning for selskapets kunder, eiere og ansatte.

Blackstone har i tillegg inngått avtale med 10 eiendomsporteføljer forvaltet av Obligo om å kjøpe deres porteføljer for en samlet verdi av cirka NOK 22 milliarder. Budene på eiendomsporteføljene representerer en betydelig premie i forhold til hva aksjene i disse porteføljene omsettes for i annenhåndsmarkedet. Oppgjør vil være kontant og budene har ikke forbehold om finansiering.

Styrene i alle investeringsporteføljene under forvaltning av Obligo har i lengre tid jobbet sammen med forvalter Obligo med å vurdere hvordan man skal maksimere avkastningen innenfor porteføljenes eksisterende mandater, samt sikre aksjonærene likviditet.

Obligo skal videreføre forvaltningen av utvalgte porteføljer som kjøpes av Blackstone-forvaltede fond samt eiendomsporteføljer som ikke er en del av transaksjonen beskrevet ovenfor, i tillegg til forvaltningen innenfor Shipping, Private Equity og Infrastruktur.

Transaksjonene er gjenstand for normale forbehold for denne type transaksjoner, inkludert godkjennelse i relevante generalforsamlinger i eiendomsporteføljene. Investeringen i Obligo Holding er i tillegg avhengig av at transaksjonene i eiendomsporteføljene blir ubetinget. Gjennomføringen av investeringen i Obligo Holding er (avhengig av at forbehold oppfylles) forventet å finne sted i slutten av tredje kvartal.

Strategisk rasjonale

Blackstone er en global leder innenfor eiendomsinvesteringer. Blackstones eiendomsvirksomhet ble grunnlagt i 1991 og har en forvaltningskapital på mer enn USD 91 milliarder. Blackstones eiendomsportefølje omfatter hotell, kontor, retail, industri og boligeiendom i USA, Europa, Asia og Latin-Amerika. Eksempler på større investeringer er Hilton Worldwide, Invitation Homes (familieboliger), Logicor (pan-Europeisk logistikk), SCP (kinesiske kjøpesentre) og sentralt beliggende kontoreiendom i verdens største byer. Blackstone eiendom forvalter også en av de ledende finansieringsplattformene innenfor eiendom, inkludert det børsnoterte selskapet Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT)

Agasti forvalter en av Nordens største eiendomsporteføljer til en verdi av NOK 35 milliarder. Agastis eiendomsportefølje utgjør et strategisk oppkjøp for Blackstone, og med investeringen i Obligos forvaltningsplattform styrkes posisjonen i regionen ytterligere. Agasti og Blackstone har i fellesskap ambisjoner om å søke å gjennomføre ytterligere eiendomstransaksjoner og potensielt ta en ledende posisjon i det nordiske eiendomsmarkedet. Blackstone vil sammen med ledelsen i Agasti vurdere hvordan man skal drifte og utvikle den samlede virksomheten videre.

James Seppala, Head of European Acquisitions i Blackstone sier:

“Vi har lenge hatt en ambisjon om å øke vår tilstedeværelse i Norden. Etter kjøpet av eiendomsporteføljene forvaltet av Obligo får vi nå en eiendomsportefølje i Norden som passer godt inn i vår investeringsstrategi. I tillegg får vi tilgang til et erfarent management team som vil få ansvar for en stor del av vår samlede nordiske eiendomsportefølje.”

John Høsteland, styreleder i Agasti Holding ASA sier:

“I styret har vi vært opptatt av å vurdere strukturelle løsninger som balanserer hensynet til aksjonærene i Agasti og Agastis kunder som er aksjonærer i porteføljene forvaltet av Obligo. Avtalen med Blackstone er en god løsning for både kundene og Agasti sine eiere.”

Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør i Agasti Holding ASA og Obligo Investment Management AS sier:

“På vegne av våre kunder er jeg godt fornøyd med at vi har klart å få dette til. Blackstone er en av verdens største eiendomsforvaltere med en imponerende erfaring, kultur, kapital og track-record. Når Blackstone i tillegg også ønsker å bygge sin nordiske satsing rundt vårt forvaltningsapparat i Obligo er det en tillitserklæring og en mulighet vi skal forvalte på beste måte.”

Rådgivere:

Union Corporate har vært finansiell rådgiver og BAHR har vært juridisk rådgiver for Blackstone.
ABG Sundal Collier har vært finansiell rådgiver og Schjødt har vært juridisk rådgiver til eiendomsporteføljene og Agasti.

Kontaktpersoner:

Andrew Dowler
Blackstone
+44 (0) 207 451 5275

Jørgen Pleym Ulvness
CEO Obligo & Agasti
+47 9066 7877     

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.