Agasti Holding ASA – Blackstones investering forventes gjennomført i nær fremtid

Som tidligere kommunisert har selskaper tilknyttet Blackstone (Blackstone) inngått avtale om å kjøpe 34 prosent av Agastis operative virksomhet for NOK 250 millioner. Transaksjonen gjennomføres ved at Agasti Holding ASA (Agasti) overfører samtlige selskaper som utgjør den operative virksomheten til det nyetablerte datterselskapet Obligo BX Holding AS (Obligo BX), som Blackstone kjøper 34 prosent av. Agasti vil eie de resterende 66 prosentene i Obligo BX. Alle vilkår for transaksjonen er nå oppfylt eller frafalt, og transaksjonen er forventet å bli endelig gjennomført i nær fremtid.

Blackstone har i tillegg inngått avtale med 10 eiendomsporteføljer forvaltet av Obligo Investment Management AS (Obligo) om å kjøpe deres respektive eiendomsporteføljer for en samlet verdi av cirka NOK 22 milliarder. Samtlige av disse eiendomsselskapene har avholdt generalforsamlinger hvor en stor majoritet av representerte aksjonærer stemte for transaksjonene. Transaksjonenen vil gjennomføres i henhold til plan.

- Vi får nå Blackstone inn som en stor eier av vår operative virksomhet, og vil sammen med dem søke å gjennomføre ytterligere eiendomstransaksjoner med ambisjon om å ta en ledende rolle i det nordiske eiendomsmarkedet. Samtlige transaksjoner i eiendomsportelføljene Blacktone la inn bud på er nå endelig vedtatt gjennomført, og dette representerer en viktig strategisk milepæl for Agasti ved at vi etablerer en institusjonell investorplattform, sier administrerende direktør i Agasti og Obligo, Jørgen Pleym Ulvness.

Styret i Agasti Holding vil senere i høst innkalle til ekstraordinær generalforsamling og foreslå at kjøpesummen på NOK 250 millioner med fradrag for kostnader knyttet til avvikling av konsernets resterende virksomhet utbetales til Agastis aksjonærer. Utbetalingen er forventet å finne sted innen 31.12.2015.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.