Agasti Holding ASA – Eks. utbytte kr. 0,76 i dag

Aksjene i Agasti Holding ASA noteres eks. utbytte kr. 0,76 fra og med i dag 10. desember 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.