Agasti Holding ASA – Ordinær generalforsamling utsatt

Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA (ticker AGA) den 1. mai med innkalling til ordinær generalforsamling, og dagens børsmelding angående Agastis foreslåtte kjøp av majoriteten av aksjene i Wunderlich Investment Company, Inc.

Som redegjort for i dagens børsmelding har styret vedtatt å utsette den ordinære generalforsamlingen som var planlagt avholdt den 29. mai til den 26. juni. Ny innkalling til ordinær generalforsamling vil om kort tid sendes selskapets aksjonærer. Alle aksjonærer som har meldt sin tilstedeværelse på generalforsamlingen 29. mai vil bli kontaktet.

Oslo 27. mai 2013

Merete Haugli

Styrets leder

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner