Agasti Holding overtar forvaltning fra Swedbank First

Agasti Holding har gjennom det heleide datterselskapet Obligo Investment Management (Obligo) overtatt forvaltningen av alle strukturer som kunder i Agasti-konsernet har investert i innenfor Private Equity, infrastruktur og fornybar energi. Dette har inntil nå vært forvaltet av Swedbank First. I november 2012 ble det inngått tilsvarende avtale med ABG Sundal Collier om forvaltning av alle våre kunders investeringer innen eiendom og shipping. Sistnevnte omfattet også et utkjøp av selskapene ABG Sundal Collier Real Estate AS og ABG Sundal Collier Real Estate Inc.  Obligo har samtidig tiltrukket seg samtlige ansatte fra Swedbank First og ABG Sundal Collier som jobbet med forvaltning innen de aktuelle områdene.

Agasti har i flere år hatt et nært og godt samarbeid med både Swedbank First og ABG Sundal Collier knyttet til forvaltning av de nevnte strukturer, der Swedbank First og ABG Sundal Collier har stått for forvaltningen av de investeringer Agasti-konsernets kunder har foretatt. Fra januar 2013 sitter Agasti gjennom Obligo med begge hendene på rattet på vegne av alle direkte investeringer kundene har foretatt – totalt NOK 46 milliarder.

- Dette betyr at vi har gjennomført og oppnådd det vi satte oss som mål i august, nemlig å overta forvaltningen av alle direkteinvesteringer våre kunder har gjennom oss. Kundene har en tid etterspurt en slik modell, som gjør at vi sammen med kunden nå kan legge egne, klare strategier for forvaltningen av porteføljene – med all kompetanse samlet i egen virksomhet.  Det er definitivt en styrke at vi har klart å samle all kompetanse knyttet til kundenes investeringer under samme tak. Dette er også avgjørende for at vi skal lykkes med vår nye forretningsplattform, der ambisjonen er å være en ledende aktør innenfor Eiendom, Private Equity, Energy og Oil Service , sier Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør i Agasti Holding.

Totalt ble 10 medarbeidere fra ABG Sundal Collier ansatt i Obligo før jul. Nå ansettes Christian Dovland og Stian Hansen i Obligo. Begge kommer fra Corporate Finance-avdelingen i Swedbank First, der begge har jobbet innenfor de områdene Obligo nå har overtatt forvaltningen av, samt andre oppdrag innenfor Corporate Finance. Utover å arbeide med forvaltningen av Private Equity, infrastruktur og fornybar energi vil Dovland og Hansen i Obligo også arbeide med øvrige aktivaklasser samt konsernets strategiske posisjonering for øvrig.

- Vi er meget tilfreds med å ha ansatt Christian og Stian, som er to strålende representanter fra det solide kompetansemiljøet i Swedbank First. Jeg har selv hatt gleden av å jobbe med begge, og de to vil definitivt styrke vår posisjon som en meget kompetent og profesjonell rådgiver og samarbeidspartner for aktører innen eiendom, infrastruktur og renewables, sier Ulvness.

- Jeg har stor tro på den strategiske innretningen Agasti-konsernet har etablert i løpet av høsten og de ambisjoner de har blant annet når det gjelder satsingen på kapitalmarkedstjenester og helhetlig forvaltning av kundenes investeringer. Når jeg ser på den kompetansen man eksempelvis har bygget opp i Obligo, er dette absolutt et av de mest attraktive miljøene for oss som ønsker å jobbe med forvaltning og utvikling av nye konsepter innenfor et bredt utvalg av aktivaklasser, sier Christian Dovland.

Kontaktinformasjon:

Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør, +47 900 90 470

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner