Agasti Holding presiserer

Finansavisen gjengir i dagens avis opplysninger om Agasti Holding ASA som kan komme fra interne selskapsdokumenter. Selskapet gjør oppmerksom på at de gjengitte opplysningene er upresise, og tatt ut av sin kontekst.

Navigea Securities AS har besluttet endringer i pris for rådgivningstjenesten med virkning for 2014. Endringen er innført etter en langvarig strategiprosess. Inntektene fra Navigea Securities representerer bare et av flere sikre og usikre elementer i konsernets budsjett for 2014, og disse inntektene gir således ikke et representativt bilde av konsernets samlede budsjett for 2014. Vi viser til konsernets tredjekvartalspresentasjon. Det er etter selskapets vurdering ingen vesentlige endringer i selskapets samlede drift som påvirker den informasjon som da tilfalt markedet.

Kontakt:
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør, tlf. 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner