Agasti inngår kunde-/samarbeidsavtale med Griff Kapital AS

Agasti Holding ASA (Agasti) har inngått en strategisk kunde- og samarbeidsavtale med det uavhengige rådgivningselskapet Griff Kapital AS (Griff) der Griff blant annet vil tilby analyser og finansiell rådgivning til Agasti-konsernet.

Agasti arbeider kontinuerlig med å utvikle og profesjonalisere sin Wealth Management-virksomhet i Navigea Securities for å kunne tilby enda bedre tjenester av høy kvalitet til kundene. I den anledning har det lenge vært en ambisjon å samarbeide med andre anerkjente aktører. Flere samarbeidspartnere har vært vurdert, og valget har falt på Griff. Dermed kan Navigeas kunder få tilgang til et bredere spekter av finansiell rådgivning fra en av landets mest anerkjente uavhengige rådgivningselskaper, i tillegg til investeringsrådgivning fra en personlig rådgiver som i dag.

-Dette bringer oss opp ytterligere en divisjon i både tilbud og kvalitet, og skaper nye muligheter for våre kunder. Med sin kompetanse, track reckord og uavhengighet i markedet er Griff en av de mest anerkjente rådgiverne for så vel institusjonelle investorer, private investeringsselskaper, stiftelser og kommuner, sier administrerende direktør i Agasti Jørgen Pleym Ulvness.

-Med den nye organisasjonen og kundegrunnlaget Navigea har etablert, sammen den strategiske satsingen og de resultater vi har sett så langt i Agasti-konsernet, er dette samarbeidet en attraktiv mulighet for oss som vi ser frem til å levere på. Navigea og Griff opererer i to ulike segmenter og dette vil ikke endre vår uavhengige posisjon eller rolle. Samarbeidet er vel fundert og vil bidra til merverdi for kundene, sier Morten Christensen, partner og grunnlegger av Griff Kapital AS.

Mer om Griff Kapital AS
Griff Kapital AS (Griff) tilbyr uavhengig finansiell rådgivning til institusjonelle investorer og private investeringsselskaper som ønsker tilsvarende oppfølging. Kundene er selskaper innen pensjon og forsikring, kommuner med midler fra salg av eiendeler i kraftsektoren, stiftelser og private eiere. Griff bistår også selskaper med rådgivning om og anskaffelse av lånefinansiering, samt oppfølging av deres finansielle risikoer. Selskapets uavhengighet og skreddersydde leveranser er grunnlaget for å velge investeringsløsninger som tilfredsstiller kundens behov. Selskapet har knyttet til seg 7 medarbeidere og ledes av Morten Christensen og Jaran Sørebø som etablerte selskapet i 2002. Se mer på www.griffas.no

Mer om Navigea Securities
Navigea Securities er en av Nordens største tilbydere av investeringsrådgivning til formuende privatpersoner og bedrifter. Det viktigste for oss er at våre kunder får god langsiktig avkastning på investeringene. Vi setter vår brede kompetanse i system for å gi våre kunder de beste mulighetene for å oppnå god avkastning. Navigeas investeringsrådgivning kombinerer erfaring og etterrettelighet med innovasjon og et unikt innblikk i finansverdenes muligheter. For å sikre høy kvalitet er alle våre rådgivere autorisert gjennom AFR – Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Våre rådgivere har god kunnskap om alternative investeringer og personlig økonomi og har tilgang til et bredt spekter av håndplukkede og kvalitetssikrede investeringsprodukter. Ser mer på www.navigea.no.

Oslo, 11. februar 2014

Kontaktperson:

Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner