Agasti leverer et positivt halvårsresultat til tross for en omfattende restrukturering

  • EBITDA på 5 millioner kroner, og EBIT på 1 millioner kroner i andre kvartal 2014, etter at restruktureringskostnader på 13 millioner kroner er belastet
  • EBITDA på 15 millioner kroner, og EBIT på 8 millioner kroner i første halvår 2014, etter at  restruktureringskostnader på 16 millioner kroner er belastet
  • Restruktureringen av konsernet er gjennomført i raskere enn forventet og med lavere restruktureringskostnader enn tidligere estimert
  • Virksomheten innenfor investeringsrådgivning er besluttet avviklet. Alle kontorer i Norge og Sverige er enten avviklet, under avvikling eller avhendet til tredjepart. Kunder betjenes effektivt fra meglerbord og investorservice i Oslo, Stavanger og Stockholm
  • Høy aktivitet har bidratt til betydelige transaksjonsinntekter i segmentet Markets (forretningsområdene Capital Markets og Investment Management)
  • Hyresbostäder i Sverige II AB, forvaltet av Obligo Investment Management, fusjonerer med svenske D. Carnegie & Co AB og etablerer Sveriges største børsnoterte eiendomsselskap
  • Utbetalinger på 900 millioner kroner til aksjonærer i alternative investeringer i andre kvartal. Totalt utbetalt 1,6 milliarder kroner siden sommeren 2013

Agasti-konsernet (Agasti) oppnådde EBIT på 1 millioner kroner i andre kvartal 2014, sammenlignet med minus 3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2013. Det positive resultatet kommer til tross for at konsernet har tatt restruktureringskostnader på 13 millioner kroner i løpet av kvartalet i forbindelse med avvikling av investeringsrådgivningsvirksomheten. I årets første seks måneder oppnådde Agasti EBIT på 8 millioner kroner, sammenlignet med minus 7 millioner kroner og minus 37 millioner kroner i tilsvarende periode i henholdsvis 2013 og 2012. EBITDA for første halvår 2014 endte på 15 millioner kroner, etter at restruktureringskostnader på 16 millioner kroner og forskuddsbetalte kostnader relatert til prosjekter i Markets-segmentet på 5,5 millioner kroner er belastet regnskapet. Dette er en forbedring på omlag 12 millioner kroner og 41 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 og 2012.

-Resultatutviklingen i konsernet går i riktig retning. Transaksjonsaktiviteten er høy og gjør at resultatet av løpende drift forbedrer seg kraftig. Til tross for de utfordringene vi har hatt, blant annet med omfattende restruktureringer i konsernet, leverer vi i henhold til ambisjonene, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Den underliggende strategiske plattformen ligger fast, selv om organiseringen av hvordan kundene i Agastikonsernet betjenes er endret. Vårt mål er å skape og sikre verdier for kundenes investeringer. De grepene som nå gjøres i investeringsselskapene Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II) og Etatbygg Holding I og II, alle forvaltet av Agasti`s datterselskap Obligo Investment Management, illustrerer dette.

Alle de nevnte selskapene gjennomgår omfattende strukturelle endringer for å synliggjøre portefølje-verdier, sørge for bedre likviditet og sikre valgmuligheter for aksjonærene med tanke på fremtidig eksponering.

-Vår strategi ligger fast, og transaksjonene som nå gjennomføres i HBS II og Etatbygg I og II viser med tydelighet hvordan Agasti har fokus på å skape verdier og avkastning for kundene. I tillegg til slike restruktureringer kommer løpende avkastning på vår forvaltning, og ikke minst utbetalinger til aksjonærene i investeringsselskapene på totalt 1,6 milliarder kroner siden sommeren 2013. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra kundene, noe som gir inspirasjon til å stå på enda hardere og på den måten også skape verdier for våre egne aksjonærer, sier Ulvness.

Som følge av avvikling av konsernets virksomhet innen investeringsrådgivning var andre kvartal gjenstand for massive endringer. Antall ansatte ble besluttet redusert med cirka 100 personer slik at det ved utgangen av tredje kvartal vil være rundt 130 ansatte i konsernet. Videre er samtlige rådgivningskontorer i Norge og Sverige enten avviklet, under avvikling eller avhendet til tredjepart. Med effekt fra slutten av 2014 er den årlige kostnadsbasen redusert med mellom 100 og 120 millioner kroner sammenlignet med 2013, samtidig som årlige faste inntekter er redusert med om lag 90 millioner kroner som følge av at man fra slutten av juni ikke belaster kunder rådgivningsavgift. Parallelt med dette har konsernets strategiske innretning blitt justert slik at kunder nå betjenes betydelig mer kostnadseffektivt.

-Det å gjennomføre så massive endringer og samtidig holde fokus på å skape resultater for kunder og aksjonærer har vært en krevende øvelse, men jeg synes vi har gjort et godt stykke arbeid. Vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre, og vi har gjort det raskere og billigere enn planlagt, sier Ulvness.

- Vi kan slå fast at vi har lykkes med det veivalget vi tok høsten 2012. Det er konsernets endrede strategi fra høsten 2012 med fokus på å bygge et ledende forvaltningsmiljø innenfor direkte- og alternative investeringer godt støttet av en restruktureringskompetent Capital Markets virksomhet, som nå har sikret konsernets lønnsomhet og fremtidige potensial. Det er også utviklingen av Investment Management og Capital Markets virksomheten som nå sikrer våre kunder bedre investeringsmuligheter, solid forvaltning og flere valgmuligheter, Resultatutviklingen viser at vi er på god vei, men vi skal fortsette å arbeide hardt for å skape best mulig avkastning og verdier for både kunder og aksjonærer, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.