Agasti tar sikte på å avhende virksomheten i segmentet Capital Markets

Styret i Agasti Holding ASA (Agasti) har besluttet å igangsette en prosess med sikte på å avhende virksomheten i datterselskapet Agasti Capital Markets AS (ACM) og virksomheten i ACMs tilknyttede agent i Sverige, Navexa Securities AB (Navexa).

Som tidligere kommunisert har selskaper tilknyttet Blackstone (Blackstone) inngått avtale om å kjøpe 34 prosent av Agastis operative virksomhet. Transaksjonen gjennomføres ved at Agasti overfører samtlige selskaper som utgjør den operative virksomheten til det nyetablerte datterselskapet Obligo BX Holding AS (Obligo BX), som Blackstone kjøper 34 prosent av. Agasti vil eie resterende 66 prosent i Obligo BX. For mer informasjon og detaljer om denne transaksjonen henvises det til børsmeldinger i juli og august 2015.

I forbindelse med Blackstone-transaksjonen og endring av eierskap gjennomfører Agastikonsernet for tiden en prosess med sikte på å forenkle, effektivisere og spisse virksomheten ytterligere.

En avhendelse av virksomheten i Agasti Capital Markets AS og Navexa Securities AB vil innebære at Agastikonsernet reduserer antall ansatte fra ca 90 til ca 50 og medføre en betydelig forbedret lønnsomhet.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner