Agastikonsernets årsrapport for 2012

Agastikonsernet offentliggjør i dag den 30. april elektronisk versjon av årsrapporten for 2012 på http://aarsrapport2012.agasti.no. Rapporten legges også ut på Agastis nettsted www.agasti.no.

Innkalling og saksdokumenter til ordinær generalforsamlingen den 29. mai publiseres på www.newsweb.no og sendes selskapets aksjonærer med minimum 21 dagers varsel.

Oslo den 30. april 2013

Merete Haugli
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker