Agastikonsernets årsrapport for 2013

Agastikonsernet offentliggjør i dag den 30. april elektronisk versjon av årsrapporten for 2013 på http://aarsrapport2013.agasti.no. Rapporten legges også ut på Agastis nettsted www.agasti.no.

Innkalling og saksdokumenter til ordinær generalforsamlingen den 18. juni publiseres på www.newsweb.no og sendes selskapets aksjonærer med minimum 21 dagers varsel.

Oslo den 30. april 2014

Erling Meinich-Bache
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker