Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA

Agasti Holding ASA har den 22. august 2016 avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets og valgkomiteens forslag, med unntak av Olav Skjervheim som erstatter Øystein Tenold i selskapets avviklingsstyre.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker