Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA

Agasti Holding ASA har den 19. september 2016 avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets forslag, herunder betaling av utbytte med kr. 0,53 per aksje. Agastiaksjen vil etter generalforsamlingens vedtak handles ex utbytte den 20. september 2016.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker