Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA

Det ble onsdag 19. november 2014 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok at selskapets styre skal bestå av:

  1. John Høsteland, styrets leder
  2. Paal Victor Minne, styremedlem (ny)
  3. Beatriz Malo de Molina, styremedlem
  4. Ellen Hanetho, styremedlem
  5. Erling Meinich-Bache, styremedlem
  6. Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen, styremedlem
  7. Trond Vernegg, styremedlem

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok videre at selskapets valgkomite skal bestå av:

  1. Ove Steinar Larsen, leder
  2. Truls Foss, medlem
  3. Line Sanderud Bakkevig, medlem (ny)

Se forøvrig vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Dokumenter og linker