Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA

Agasti Holding ASA har den 9. desember 2015 avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets og valgkomiteens forslag, herunder betaling av utbytte med kr. 0,76 per aksje. Agastiaksjen vil etter generalforsamlingens vedtak handles eks. utbytte den 10. desember 2015.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Dokumenter og linker