Avholdt generalforsamling i Acta Holding ASA

Generalforsamlingen i Acta Holding ASA vedtok 6. mai 2009 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2008.
 
Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen. Samtlige av punktene på agendaen ble vedtatt  i samsvar med styrets forslag og innstilling, herunder valgkomiteens reviderte innstilling.
 
Kontaktperson:
Finansdirektør Christian Tunge, +47 450 65 850 (mobil), +47 21 00 33 54 (kontor)

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker