Avholdt generalforsamling i Agasti Holding ASA

Generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedtok 26. juni 2013 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2012.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Det ble på generalforsamlingen opplyst at aksjonærer som representerer flertallet av aksjene i Selskapet vil anmode styret om å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i september 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker