Avholdt generalforsamling i Agasti Holding ASA

Generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedtok 18. juni 2014 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2013.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker