Avholdt generalforsamling i Agasti Holding ASA

Generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedtok 10. juni 2015 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2014.

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Dokumenter og linker