Avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA

Agasti Holding ASA har den 20. mai 2016 avholdt ordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i henhold til styrets og valgkomiteens forslag, herunder betaling av utbytte med kr. 0,38 per aksje. Agastiaksjen vil etter generalforsamlingens vedtak handles ex utbytte den 23. mai 2016.
 

Se vedlegg på www.newsweb.no for komplett protokoll fra generalforsamlingen.
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker