Bedre inntjening i turbulente aksjemarkeder

  • Driftsresultat på 8 millioner kroner
  • Brutto tegning på 482 millioner kroner, hvorav 421 millioner kroner i Porteføljekonto
  • 8,6 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto, tilsvarende 30 prosent av kundenes egenkapital  
  • Egenkapitalen i Porteføljekonto er stabil til tross for urolighetene i finansmarkedene                              

Den europeiske gjeldskrisen forverret de siste månedene samtidig som den økonomiske veksten er svakere. Politikerne har hatt vansker med å finne en felles løsning på finansproblemene og markedene har reagert negativt på denne usikkerheten. Finansnæringen har vært spesielt hardt rammet. Marginpress og svikt i inntektene har gjort at mange ansatte er oppsagt.

Vi er fornøyd med at midler kunder har under forvaltning gjennom Finanshuset Acta bare er redusert med 1 milliard kroner til 57 milliarder kroner i dette uvanlig turbulente kvartalet. Dette viser styrken i Actas diversifiseringsfilosofi der kundene har investert i en rekke investeringsprodukter med ulik avkastning. Samtidig som kundene har dratt fordel av å følge denne investeringsfilosofien opplever Acta at den nye forretningsmodellen som fokuserer på faste inntekter er lønnsom selv i et tøft aksjemarked.

I dette kvartalet er mer enn 420 millioner kroner tegnet i ulike typer porteføljekontoer, og nådde 8,6 milliarder kroner, eller 30 prosent av kundenes totale egenkapital, ved utgangen av september. Når man tar hensyn til den store turbulensen som finansmarkedene går gjennom er vi fornøyd med å kunne rapportere stabile tall i porteføljekontoene.

Vi har fortsatt å utvikle investeringsløsningen Porteføljekonto og introduserte Porteføljekonto Pensjon (PA-P) for våre norske kunder i tredje kvartal. Denne investeringsløsningen innebærer at kunder med individuelle pensjonsavtaler (IPA-er) får samme mulighet til å flytte sine IPA-er til Acta og selskapets partner, og sikrer at Acta er en mer komplett leverandør av finansielle investeringsløsninger.

Actakonsernet hadde et driftsresultat 8 millioner kroner i tredje kvartal 2011, og 33 millioner hittil i år. Dette er en forbedring på henholdsvis 23 millioner kroner og 61 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende perioder i 2010. Denne forbedringen er et resultat av den lønnsomme langsiktige forretningsmodellen som Finanshuset Acta har bygd opp de siste årene.

Fremover vil Actakonsernet fortsette å utvikle investeringsløsningen Porteføljekonto, som allerede har vist seg å være robust i det utfordrende finansielle miljøet vi opplever akkurat nå, og på den måten øke våre kunders investerte kapital så vel som vår markedsandel.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.


Geir Inge Solberg
Konsernsjef

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker