EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dato: 16. desember 2016

Kategori: GENERALFORSAMLINGSINFO

Tittel: Ekstraordinær generalforsamling avholdt

--

Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA (tidligere AgaTech ASA) ("Selskapet") ble avholdt 16. desember 2016. Alle vedtak ble truffet i samsvar med innkalling til generalforsamling, herunder å endre foretaksnavn til Hiddn Solutions ASA (og dermed også ticker til "HIDDN"), med unntak av at (i) det ble vedtatt å beholde nedre og øvre grense for kapitalforhøyelsen i stedet for å konkretisere størrelsen på kapitalforhøyelsen da minoritetstilbudet til aksjonærene i Hiddn Security AS er forlenget frem til 22. desember 2016, samt at (ii) fristen for tegning av aksjene i emisjonen mot aksjonærer i Hiddn Security AS er forlenget frem til 5. januar 2017.

I forbindelse med den annonserte prosessen vedrørende oppkjøp av Hiddn Security AS, har Selskapet mottatt aksepter fra aksjonærer som representerer nær 90% av aksjene i Hiddn Security til å selge sine aksjer mot aksjer i Selskapet.

Styret vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende en fortrinnsrettsemisjon og eventuelle øvrige styrefullmakter til kapitalforhøyelser på et senere tidspunkt.

Kopi av generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt denne meldingen.

Kontaktperson:
CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

--

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags:

Dokumenter og linker