Endelig årsregnskap

Styret i Acta Holding ASA har den 26. mars 2010 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2009 for Acta Holding ASA og Actakonsernet.

Styret vil overfor ordinær generalforsamling foreslå at det ikke betales utbytte for 2009.

 

Vennligst se konsernresultatregnskap, konsernbalanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm for Actakonsernet for 2009 vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Actas investor relations sider på www.acta.no.

 

Fullstendig årsrapport vil bli sendt som børsmelding når denne foreligger.

 

 

Stavanger, 26. mars 2010

Acta Holding ASA

 

Christian Tunge

Finansdirektør

+47 450 65 850

christian.tunge@acta.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker