ENDELIG ÅRSREGNSKAP

Styret i Acta Holding ASA har den 23. mars 2009 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2008 for Acta Holding ASA og Actakonsernet.
 
Styret vil overfor ordinær generalforsamling foreslå at det ikke betales utbytte for 2008. 
 
Vennligst se konsernresultatregnskap, konsernbalanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm for Actakonsernet for 2008 vedlagt børsmeldingen på www.ose.no og på Actas investor relations sider på www.acta.no.
 
Fullstendig årsrapport vil bli sendt som børsmelding når denne foreligger.
 
 
Stavanger, 23. mars 2009
Acta Holding ASA
 
Christian Tunge
Finansdirektør
+47 450 65 850
christian.tunge@acta.no
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker