Endelig årsregnskap

Styret i Agasti Holding ASA har den 19. mars 2013 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2012 for Agasti Holding ASA og Agastikonsernet.

Vennligst se konsernresultatregnskap, konsernbalanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm for Agastikonsernet for 2012 vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Agastis investor relations sider på www.agasti.no. Fullstendig årsrapport vil bli publisert elektronisk så snart den foreligger.

Styret i Agasti Holding ASA har i styremøte den 19. mars 2013 besluttet å endre dato for ordinær generalforsamling fra 22. mai til 29. mai 2013.

Oslo, 19. mars 2013

Agasti Holding ASA

Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør, tlf.: 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Dokumenter og linker