Endelig årsregnskap

Styret i Agasti Holding ASA har den 4. april 2014 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2013 for Agasti Holding ASA og Agastikonsernet.

Styret vil overfor ordinær generalforsamling foreslå at det ikke betales utbytte for 2013.

Vennligst se årsberetning, resultatregnskap, balanse, endringer i konsolidert egenkapital og konsolidert kontantstrøm og noter for Agastikonsernet, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter for Agasti Holding for 2013 og revisors beretning vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no og på Agastis investor relations sider på www.agasti.no.

Fullstendig årsrapport vil bli publisert elektronisk så snart den foreligger.

Kontaktperson:
Erling Meinich-Bache, styreleder Agasti Holding ASA - telefon 957 44 244

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..