Endelig fusjonsbeslutning mellom konsernselskaper

Styrene i Agasti Holding ASA og det heleide datterselskapet Agasti Capital Markets AS besluttet i møter den 29. juni 2014 å fusjonere selskapene.

Agasti Capital Markets AS har ingen operativ drift utover å være eierselskap for Agasti Wunderlich Capital Markets AS. Fusjonen er en mor-datter fusjon og er således en forenklet fusjon mellom konsernselskaper iht. reglene i allmennaksjeloven § 13-24. 

Kontaktdetaljer:
Christian Dovland, CFO, telefon 908 84 730

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner