Finanshuset Acta reorganiserer

Finanshuset Acta gjennomfører en omstrukturering av konsernet for å ivareta kundenes interesser. Dette vil danne grunnlaget for en sunn, lønnsom og kvalitativt sterk virksomhet.

Oslo, 7. februar 2012: Datterselskapet Acta Asset Management AS hadde, som tidligere omtalt i media, stedlig tilsyn fra Finanstilsynet i fjor. Det har vært en omfattende dialog mellom partene. Finanstilsynet har nå sendt et varsel om mulig tilbakekalling av Acta Asset Managements nødvendige tillatelser for å drive dagens virksomhet.

Styret i Acta Asset Management har forståelse for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med og tar den på største alvor. Dog er styret på enkelte punkter uenig i tilsynets faktaforståelse. Dette vil bli adressert i et svarbrev innen fristen den 24. februar 2012.

Acta-konsernet har i noen tid vurdert en strategisk reorganisering som også har innvirkning på den konsesjonsbelagte virksomheten i Acta Asset Management AS og velger derfor å avvikle denne.

Kundenes investeringer og rapporteringer vil være upåvirket av den pågående prosessen.

I dagens regulatoriske og forretningsmessige klima er det vanskelig å drive individuell finansrådgivning mot kunder som har begrenset finansformue til investering. Omorganiseringen innebærer derfor en satsning på personlig rådgivning av større kunder, noe som vil gjøre det lettere å drive virksomheten i tråd med våre og omverdenens høye kvalitetskrav.

Samtidig vil vi håndtere alle nåværende kunder på en god måte, blant annet gjennom etablering av et nytt investeringssenter. Det vil bli utarbeidet nye, enklere konsepter for å håndtere alle kunder, også de mindre, på en enda mer effektiv og god måte.

Den nye satsingen vil i Norge bli samlet i ett selskap, det nåværende datterselskapet Acta Markets AS. Dette er et solid og lønnsomt selskap som danner et godt fundament for denne satsningen. Selskapet vil bygges opp ved både ekstern og konsernintern rekruttering.

Den foreslåtte løsningen vil etter Actas mening på en god måte ivareta alle kundenes interesser. Samtlige kunder blir kontaktet og tilbudt å inngå avtale med Acta Markets AS, og Finanstilsynet er informert om dette.

Virksomheten i Sverige, som drives i selskapet Acta Finans AB, vil også bli tilknyttet Acta Markets AS.

Strategiske alternativer for ytterligere å styrke satsningen mot større kunder og nye deler av verdikjeden er under vurdering.

Gitt dagens utfordrende markedsforhold og overnevnte strategiendringer, vil konsernet redusere sine kostnader i størrelsesorden 120 millioner kroner. Dette vil bli gjort gjennom ulike tiltak og vil dessverre innebære en viss nedbemanning.

Dette vil danne grunnlaget for en sunn, lønnsom og kvalitativt sterk virksomhet i fremtiden, til beste for Actas kunder, ansatte og aksjonærer.

I forbindelse med resultatpresentasjonen for 2011, som er flyttet til 29. februar, vil det bli gitt mer utfyllende informasjon om planene.

Kontaktpersoner:

Styreleder Alfred Ydstebø i Acta Holding ASA, mobiltelefon +47 908 32 828.

Informasjonsdirektør Mirja Herrdin, mobiltelefon +47 948 82 370

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner