Finanshuset Actas årsrapport 2010 / innkalling til generalforsamling

Finanshuset Acta offentliggjør i dag, 29. april, elektronisk versjon av årsrapporten for 2010. Rapporten legges også ut på Actas nettsted: www.acta.no.

Acta innkaller til generalforsamling
Acta Holding ASAs generalforsamling finner sted onsdag 25. mai 2011, klokken 13:00 på Victoria Hotel i Stavanger.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2010 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det betales utbytte på kroner 0,10 per aksje for regnskapsåret 2010.
6. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomitéen
7. Fastsettelse av honorar til revisor
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité
10. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
11. Fullmakt til å utstede aksjer
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer
13. Endring av selskapets vedtekter paragraf 8: Ordinær generalforsamling

Stavanger, 29. april 2011

Alfred Ydstebø
styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker