Finanshuset Actas årsrapport 2011 / innkalling til generalforsamling

Finanshuset Acta offentliggjør i dag, 30. april, elektronisk versjon av
årsrapporten for 2011 på http://actaarsrapport.no/2011/.
Rapporten legges også ut på Actas nettsted www.acta.no.

Acta innkaller til generalforsamling

Acta Holding ASAs generalforsamling finner sted onsdag 23. mai 2012,
klokken 13:00 på Victoria Hotel i Stavanger.

Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for
Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2011 herunder utdeling av utbytte.
Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2011.
6. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen
7. Fastsettelse av honorar til revisor
8. Valg av styre
9. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte
10. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring
11. Fullmakt til å utstede aksjer
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer


Stavanger, 30. april 2012

Alfred Ydstebø
styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker