FINANSIELL KALENDER

Regnskapsåret 2016
28.02.2017: 4Q

Regnskapsåret 2017
30.05.2017: 1Q
22.06.2017: Ordinær generalforsamling
31.08.2017: Halvårsrapport
30.11.2017: 3Q

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.