Flagging

Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA ("Selskapet") 26. juni 2013 vedrørende vedtagelse av fortrinnsrettsemisjon.

Tenold Gruppen AS ("Tenold") har forpliktet seg til å garantere for NOK 20 millioner av fortrinnsrettsemisjonen. I henhold til garantiavtalen skal Tenold være sikret å få tildelt aksjer tilsvarende NOK 20 millioner, dels gjennom overføring av fortrinnsretter inntil 4 179 666 aksjer i tillegg til de fortrinnsrettene Tenold vil få tildelt basert på sitt aksjeeie i Selskapet, og dels gjennom en rett til å kjøpe inntil 9 993 796 aksjer til NOK 1,35 per aksje. Dersom Tenold får tildeling under garantien vil retten til å kjøpe aksjer bli redusert tilsvarende.

Samlet sett har Tenold etter dette 5 381 134 aksjer og 14 814 816 retter til aksjer i Selskapet, tilsvarende en samlet beholdning på ca. 7,7 % regnet i forhold til registrert aksjekapital, over flaggeterskelen på 5 %.

Etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen vil Tenold ha en aksjebeholdning på 20 195 950 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på ca. 6,9 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner