Flagging

Tenold Gruppen AS har den 23. april 2014 solgt 30.845.106 aksjer i Agasti Holding ASA til det heleide datterselskapet Tenold Invest AS med oppgjør innen 30. april. Transaksjonen er gjort til kurs 1,16 kroner per aksje, hvilket var sluttkurs den 23. april.

Etter dette eier Tenold Invest AS 30.845.106 aksjer i Agasti Holding ASA, tilsvarende en samlet beholdning på ca. 10,50 % regnet i forhold til selskapets aksjekapital, over flaggeterskelen på 10 %. Etter transaksjonen eier Tenold Gruppen AS 3.891 aksjer direkte i Agasti Holding ASA, hvilket representerer ca. 0,00 % av selskapets aksjekapital. Samlet eier Tenold Gruppen AS og Tenold Invest AS 30.848.997 aksjer i Agasti Holding ASA, hvilket representerer ca. 10,50 % av selskapets aksjekapital.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner