Flagging – forlengelse av avtale

Report this content

Det vises til flaggemelding fra Tenold Gruppen AS og Coil Investment Group AS den 22. juli 2015. Aksjekjøpsavtalen er betinget av at transaksjonen med Blackstone blir gjennomført og at det alt vesentlige av transaksjonsvederlaget fra Blackstone blir utbetalt som utbytte til aksjonærene i Agasti innen 30. november 2015. Partene bekrefter i dag at ovennevnte frist er forlenget til 28. februar 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-3 og §5-12.