Flagging / meldepliktig handel

Det vises til flaggemelding fra Tenold Gruppen AS og Coil Investment Group AS den 22. juli 2015 og 30. november 2015.

Alle betingelser i aksjekjøpsavtalen fra 21. juli 2015 er oppfylt. Tenold Gruppen AS, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 22. desember 2015 gjennomført kjøpet av 14 000 000 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 1,59 per aksje. Tenold Gruppen AS kontrolleres av Øystein Tenold, styremedlem og primærinnsider i Agasti Holding ASA.

Etter gjennomføring av transaksjonen eier Tenold Gruppen AS 44 848 997 aksjer i Agasti Holding ASA, hvilket representerer ca. 15,23 % av selskapets aksjekapital, over flaggeterskelen på 15 %.

Etter gjennomføring av transaksjonen eier Coil Investment Group AS 13 436 755 aksjer i Agasti Holding ASA, hvilket representerer ca. 4,56 % av selskapets aksjekapital, under flaggeterskelen på 5 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-3 og §5-12.