Flagging og meldepliktig handel

Wunderlich Acquisition Holding, Inc. et Delaware (US) registrert selskap, hvor Coil Investment Group AS har en indirekte majoritetsposisjon, har den 28. februar tegnet seg for totalt 3 500 000 aksjer i Agasti Holding ASA i en rettet emisjon til pris NOK 1,20 per aksje. Aksjene som er tegnet representerer 1,34 % av det samlede antall aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA. Forut for kjøpet kontrollerte Coil Investment Group AS totalt 36 984 947 (14,36 %) av aksjene i Agasti Holding ASA. Etter kjøpet kontrollerer Coil Investment Group AS og tilknyttede selskap til sammen 40 484 947 aksjer, tilsvarende 15,51 % av det totale antall utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Både Coil Investment Group AS og Wunderlich Acquisition Holding, Inc. er kontrollert av, og nærstående til, Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Agasti Holding ASA. Denne meldingen er også en redegjørelse fra Alfred Ydstebø som en primærinnsider i Agasti Holding ASA relatert til tegningen som gjøres av Wunderlich Acquisition Holding, Inc. som en nærstående part.

Wunderlich Acquisition Holding, Inc.
Coil Investment Group AS
Alfred Ydstebø

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner