God lønnsomhet etter restrukturering og strategiske endringer

Report this content
  • EBIT på 20 millioner kroner og EBITDA på 23 millioner kroner i første kvartal 2015
  • Høyt aktivitetsnivå i begge forretningsområdene gir økte forvaltnings- og transaksjonsinntekter
  • Ser god effekt av restruktureringen gjennomført i 2014
  • En forvaltningsbasert virksomhet med integrerte corporate finance tjenester er etablert og styrker konsernets dynamiske forvaltningsmodell
  • Avvikling av gammel virksomhet iht plan
  • Grunnet det lave rentenivået er det stor etterspørsel etter eiendomsinvesteringer som gir løpende utbytte. Agasti er med sin attraktive portefølje godt posisjonert for å dra nytte av dette

Agastikonsernet opplever høy aktivitet i begge forretningsområder og fortsetter den positive resultatutviklingen. I første kvartal oppnådde selskapet en EBIT på 20 millioner kroner og EBITDA på 23 millioner kroner. Ikke siden andre kvartal i 2008 kan Agasti vise til bedre kvartalsvis økonomiske resultater enn dette.

En mer spisset, forvaltningsbasert forretningsmodell med sterkere fokus på institusjonelle og profesjonelle investorer er etablert, og konsernet er godt i rute med avviklingen av all tidligere virksomhet i løpet av første halvår.

- Høyt aktivitetsnivå kombinert med god effekt av restruktureringen vi gjennomførte i 2014 vises nå godt på bunnlinjen. Kvartalet gir en klar indikasjon på hva Agasti er i stand til å levere under noe som er mer i nærheten av en normal driftsituasjon enn konsernet har opplevd på svært lenge, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Etter forrige kvartalsrapportering i februar har Agasti etablert en større del av virksomheten rundt forvaltningsselskapet Obligo Investment Management AS (Obligo), herunder integrert corporate finance-tjenester i forvaltningsteamet for å kunne jobbe med transaksjonsbasert restrukturering av investeringsporteføljer. Dette er gjort for å styrke selskapets dynamiske forvaltningsmodell ytterligere, med mål om å sikre best mulig avkastning, likviditet og utbytte til kundene. Agasti har også etablert et helt nytt strategisk tankesett for utviklingen av kundenes investeringer.

- Basert på en dynamisk porteføljeforvaltning med solid forvaltningskompetanse, nå også med integrert corporate finance-kompetanse, har vi beveget oss bort fra en passiv hold-til-forfall-strategi og over til en mer mulighetsorientert og transaksjonsbasert restruktureringsstrategi. Det betyr at vi søker å skape likviditetsfremmende muligheter i de tilfeller vi ser at dette vil kunne være lønnsomt for kundene. Vi ser allerede at denne modellen kan slå positivt ut både for kundenes investeringer og for våre eiere, sier Ulvness.

Et viktig prinsipp i denne forvaltningsstrategien er å skape god avkastning, økt likviditet og utbytte til investorene gjennom solid forvaltning og en transaksjonsbasert restrukturering av investeringsporteføljer der vi ser at dette representerer muligheter for våre kunder. Dette betyr at kundene får anledning til å investere sammen med profesjonelle og institusjonelle investorer. Samtidig sørger meglerbordet i Agasti Wunderlich Capital Markets AS for bedre likviditet i det unoterte markedet, slik at kundene kan kjøpe eller selge aksjer når de måtte ønske og til så gode priser som mulig. Med en forretningsmodell som fungerer godt og et generelt høyt aktivitetsnivå, kommer også resultatene.

- I en krevende omstillingsperiode har våre nye forretningsområder levert et driftsresultat på mellom 9 millioner kroner og 20 millioner kroner per kvartal siden sommeren 2013, etter avsetninger og kostnader knyttet til restrukturering og avvikling av gammel virksomhet samt inngåtte forliksavtaler og avsetning til potensielle forlik med kunder. Følgelig er vi nå nærmere en situasjon der vi kan konsentrere oss utelukkende om det vi skal drive med fremover, noe som også får en positiv effekt på resultatene, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner: 
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877 
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730 
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.