HIDDN: Resultater for fjerde kvartal 2018

Report this content

Høy vekst i driftsinntekter, bedret EBIT, en betydelig redusert negativ kontantstrøm og en fortsatt sterk kostnadskontroll gir forbedret resultat og lavere driftskostnader i fjerde kvartal 2018.

(Oslo, 28. februar 2019) Hiddn Solutions ASA (Hiddn, OSE: HIDDN) rapporterte driftsinntekter på NOK 8,2 million i fjerde kvartal 2018, opp fra NOK 6.3 millioner i samme kvartal i 2017. Den negative kontantstrømmen fra driften bedret seg til NOK -3,5 millioner, sammenlignet med NOK -11,2 millioner i tilsvarende periode i 2017. Hiddn fortsetter å utvide produkttilbudet og distribusjonskapasiteten ettersom selskapet forbereder økt salg og volumproduksjon i 2019.

- Hiddn fortsatte arbeidet med å utvide produttilbudet, bedre produksjonskapasiteten og åpnet nye distribusjonskanaler i løpet av fjerde kvartal. Vi innfridde våre hovedmålsettinger for 2018 og kunne rapportere høy omsetningsvekst for våre krypteringsprodukter, en betydelig forbedret kontantstrøm, fortsatt sterk kostnadskontroll og vi opprettholdt en bruttomargin på 40%. Videre fortsatte vi arbeidet med å legge til rette for økt salg og volumproduksjon i 2019, sier Carl Espen Wollebekk, administrerende direktør i Hiddn.

Hiddn rapporterte driftsinntekter på NOK 8,2 millioner i fjerde kvartal 2018, opp fra NOK 6,3 million i samme kvartal i 2017. Driftsinntektene fra Hiddns krypteringsprodukter var NOK 4,3 millioner i fjerde kvartal 2018, mot NOK 1,6 millioner i fjerde kvartal i 2017, tilsvarende en vekst på 166%. Bruttofortjenesten økte med NOK 1,4 millioner, fra NOK 1,9 millioner (30%) i fjerde kvartal 2017 til NOK 3,3 millioner (40%) i fjerde kvartal 2018, og kontantstrømmen bedret seg til NOK -3,5 millioner (Q4 2017: NOK -11,2 millioner). Hiddn sikret seg ny finansiering i desember 2018  hvor noen av de eksisterende aksjonærer samt nye investorer forpliktet seg til deltakelse i en rettet emisjon på NOK 20 millioner. Selskapet har også fått på plass en mellomfinansiering på NOK 12 millioner.

I fjerde kvartal 2018 mottok Hiddn den første ordren fra ALSO Holding AG (ALSO). Ordren omfatter Hiddns flash- og USB-produkter for det skandinaviske markedet. Hiddn arbeider nå for også å gjøre produktene klare for resten av Europa. Selskapet ferdigstilte også designprosessen med Swissbit for krypteringsproduktet M.2 Hiddn Safedisk. Testproduksjonen forventes ferdigstilt i løpet av annet kvartal 2019. Den første bestilling på 10 000 enheter vil bli utstedt i løpet av kort tid, gitt at den endelige produkttesten er positiv.

- Alle de viktigste brikkene i vår vekststrategi er på plass. Hiddn vil fremover fokusere på salgs- og markedsføringsiniativer samt optimalisere oppsettet for volumproduksjon. I takt med at volumene øker, så vil vi kunne redusere produksjonskostnadene for derigjennom å bedre vår fremtidige lønnsomheten. Vi er forberedt på en aksellerert etterspørselsvekst og målsettingen er å dra nytte av Hiddns ledende posisjon som teknologileverandør i det globale krypteringsmarkedet. Vi forventer at Swissbit vil starte med volumproduksjonen mot slutten av andre kvartal 2019, noe som vil kunne bidra positivt til driftsinntektene i tredje kvartal 2019, sier Wollebekk.

Hiddn har nylig offentliggjort ambisjonen om en sammenslåing med Tactilis for å skape en toneangivende aktør innen biometriske og krypterte smartkort. Hiddn er i sluttfasen av den tekniske-, juridiske- og finansielle due diligence. Tidslinjen for transaksjonen er noe forskjøvet og konklusjonene ventes tidligst mot slutten av annet kvartal 2019.  

I påvente av dette, og som et resultat av de positive konklusjonene fra den felles tekniske gjennomgangen, så har Tactilis og Hiddn inngått en samarbeidsavtale slik at Tactilis sin teknologi skal kunne implementeres i Hiddn sine løsninger. Tilsvarende, så kan Tactilis implementere Hiddns teknologi i sine fremtidige produktplaner. Hiddn forventer å kunne introdusere ny funksjonalitet og brukervennlighet, basert på Tactilis sin teknologi, i løpet av annet halvår 2019.

Rapporten og presentasjonen for fjerde kvartal 2018 er langt ved.

Hiddn avholder presentasjonen for fjerde kvartal torsdag 28. februar 2019 klokken 08:30 (CET) på Felix konferansesenter. Presentasjonen vil også blir strømmet på www.hiddn.no og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97605598

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Carl Espen Wollebekk, adm.dir, telefon: + 47 930 55 505 /e-mail: cew@hiddn.no 

Om Hiddn Solutions ASA
Hiddn Solutions ASA er notert på Oslo Børs med ticker HIDDN. Selskapet utvikler og selger hardware-baserte autentiserings- og krypteringsprodukter med det høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivå, samt en bredere produktserie, slik at man dekker markedene som ser etter løsninger for å sikre at sensitiv informasjon alltid forblir konfidensiell og utilgjengelig for uautorisert tilgang. Basert på Hiddns anerkjente posisjon i det avanserte krypteringsmarkedet, tilpasser Hiddn sin proprietære teknologi til markeder med muligheter for høyere volum, for å utnytte voksende globale sikkerhetsutfordringer og nye lovkrav knyttet til dette. Hiddn har nå en produktportefølje som adresserer alle markedssegmenter fra det mest avanserte sikkerhetskunder til forbrukermarkedet og har inngått avtaler med noen av de viktigste salgs- og distribusjonsselskapene i Europa. Hiddn ser betydelige vekstmuligheter og økende etterspørsel fra kunder, og jobber med å styrke sin ledende posisjon i det voksende markedet for sikker datalagring.

For mer informasjon, vennligst besøk: www.hiddn.no