HIDDN SOLUTIONS ASA – ETABLERER EKSPERTPANEL MED UNIK KOMPETANSE

Hiddn Solutions ASA ("Hiddn", "Selskapet") etablerer et ekspertpanel med markedsledende kompetanse innen digital spionasje, økonomisk kriminalitet, samt industriell skalering og internasjonal kommersialisering av norsk teknologi.

Selskapets nye ekspertpanel består av:

Kjell Grandhagen
Pensjonert generalløytnant med 43 års erfaring fra det norske Forsvaret og forhenværende sjef for Etterretningstjenesten i seks år frem til januar 2016.

Petter Gottschalk
Professor ved Handelshøyskolen BI med spesialkompetanse innen datakriminalitet, økonomisk og organisert kriminalitet, og tidligere administrerende direktør i bl.a., Norsk Regnesentral og Norsk Informasjonsteknologi.

Ola Tronrud
Én av Norges fremste industrigründere, grunnlegger og eier av Tronrud Engineering, og eier av Moss Jern-og Stanseindustri AS.

Svenn-Tore Larsen 
Administrerende direktør i Nordic Semiconductor ASA og tidligere Nordisk direktør for Xilinx Inc., verdens største utvikler og produsent av FPGA-brikker.

"Trusselbildet i det digitale rom er alvorlig og sterkt økende, noe nye former for kriminalitet knyttet til digitale trusler, datatyverier, svindel, utpressing og etterhvert manipulasjon, slik man så rundt det amerikanske valget, synliggjør. Ett av de mest effektive virkemidlene mot dette som den enkelte virksomhet kan ta i bruk, er endekryptering. Her har Hiddn utviklet en unik løsning" sier Kjell Grandhagen.

"Datakriminalitet er et stort internasjonalt problem. De fleste er livredde for angrep, og tar kriminaliteten på alvor, men de har ikke nok kunnskap til å forstå hvordan de skal forholde seg til den. Manglende forståelse og hjelpeløshet fører til at hackere, innbruddstyver, identitetstyver, svindlere, spioner, terrorister, pedofile og andre datakriminelle får fritt spillerom. Ett tiltak som opplagt hjelper mot datakriminalitet, er kryptering. Hiddn, med sin verdensledende krypteringsteknologi, er spennende i så måte, hvor jeg også gjerne vil bidra", sier Petter Gottschalk.

"Det digitale trusselbildet, og teknologien for å bekjempe det, utvikler seg med en eksponentiell fart globalt og Selskapet er meget tilfreds med å ha tiltrukket seg det ypperste Norge har av kompetanse på både dette området. Disse personene besitter essensiell kompetanse og erfaring for å bidra til å gjøre Hiddn til en internasjonal suksess", sier administrerende direktør Tore Viana-Rønningen

Om Hiddn Solutions ASA

Hiddn Solutions ASA er et børsnotert selskap med virksomhetsadresse i Oslo, notert på Oslo Børs hovedliste under tickeren HIDDN. Selskapet er leverandør av hardware-baserte krypteringsløsninger til militære og offentlige kunder, samt større institusjoner.

Selskapets produkter og unike programvare inngår i markedet for IT sikkerhet, som er forventet å vokse fra dagens nivå på USD 60 milliarder til USD 76 - 128 milliarder innen 2020. Selskapets programvare har videre potensiale i forbrukermarkedet og hos industrielle kunder innenfor tingenes internett (Internet of Things), et marked som er forventet å vokse fra dagens USD 7 milliarder til USD 29 milliarder innen 2020.

Hiddn har gjort merkbar fremgang i sertifisering og godkjennelse av prosesser ved ledende nasjonale godkjennelsesmyndigheter i Europa og USA for hardware-baserte krypteringsløsninger. Hiddn er i ferd med å kommersialisere sine produkter, og har satt i gang tiltak for å etablere strategiske allianser og videresalgsavtaler med ledende europeiske partnere.

Kontaktperson: CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner