Hiddn Solutions ASA – Godkjent prospekt

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Det vises til børsmeldinger fra Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") den 29. desember 2016 og 23. januar 2017 vedrørende Selskapets kjøp av Hiddn Security AS og utstedelse av aksjer i Selskapet som vederlag til de selgende aksjonærene i Hiddn Security AS ("Vederlagsaksjene"). Videre vises det til Selskapets børsmelding den 13. januar 2017 vedrørende nøkkelinformasjon om en NOK 20-60 millioner fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen").

Finanstilsynet har godkjent et prospekt datert 26. januar 2017 ("Prospektet") i forbindelse med (i) notering av 35 213 439 Vederlagsaksjer på Oslo Børs, utstedt til selgende aksjonærer i Hiddn Security AS og (i) tilbud og notering av opp til 20 761 245 nye aksjer i Selskapet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen og, for det tilfellet at Fortrinnsrettsemisjonen fulltegnes på bakgrunn av tegningsretter, tilbud og notering av opp til 5 190 311 nye aksjer i Selskapet til garantister i Fortrinnsrettsemisjonen samt til ansatte, ledelse og styremedlemmer i Selskapet som har tegnet seg for aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen (i fellesskap omtalt som "Tilbudsaksjene").

Vederlagsaksjene har vært plassert på et separat ISIN i påvente av godkjenning av Prospektet og vil overføres til Selskapets ordinære ISIN etter denne publiseringen av Prospektet og følgelig bli omsettelige på Oslo Børs. Tilbudsaksjene vil utstedes på Selskapets ordinære ISIN etter utløpet av en tegningsperiode, vennligst se børsmelding som følger umiddelbart etter denne kunngjøringen.

Prospektet vil være tilgjengelig fra og med 27. januar 2017 på www.hiddnsolutions.com, www.arctic.com/secno/offerings, www.dnb.no/emisjoner eller www.sr-bank.no/markets og vil også være tilgjengelig på Selskapets forretningskontorer samt hos tilretteleggerne, Arctic Securities AS og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, samt hos salgsagenten Sparebank 1 SR-Bank ASA, Markets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO, Tore Viana-Rønningen (Telefon: +47 911 08 693)

***

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Hiddn Solutions ASA does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner