Hiddn Solutions ASA - Invitasjon til 4. kvartalspresentasjon 2016

Hiddn Solutions inviterer til presentasjon av 4.kvartal 2016, tirsdag 28 februar kl. 09.00. Presentasjonen vil finne sted i selskapets lokaler i 7. etasje, Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo.

Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål.

Kvartalsrapporten og presentasjonen vil være tilgjengelig på www.hiddnsolutions.com.

Kontaktperson: CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf. +47 911 08 693)

Om Hiddn Solutions ASA

Hiddn Solutions ASA er et børsnotert selskap med virksomhetsadresse i Oslo, notert på Oslo Børs hovedliste under tickeren HIDDN. Selskapet er leverandør av hardware-baserte krypteringsløsninger til militære og offentlige kunder, samt større institusjoner.

Selskapets produkter og unike programvare inngår i markedet for IT sikkerhet, som er forventet å vokse fra dagens nivå på USD 60 milliarder til USD 76 – 128 milliarder innen 2020. Selskapets programvare har videre potensiale i forbrukermarkedet og hos industrielle kunder innenfor tingenes internett (Internet of Things), et marked som er forventet å vokse fra dagens USD 7 milliarder til USD 29 milliarder innen 2020.

Hiddn har gjort merkbar fremgang i sertifisering og godkjennelse av prosesser ved ledende nasjonale godkjennelsesmyndigheter i Europa og USA for hardware -baserte krypteringsløsninger. Hiddn er i ferd med å kommersialisere sine produkter, og har satt i gang tiltak for å etablere strategiske allianser og videresalgsavtaler med ledende europeiske partnere.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner